You are here

Dustcontrol

Med Dustcontrols produkter løser vi typisk opgaver som centrale og decentrale rengøringssystemer, rengøringssystemer til renrum, rest-, genbrugs- og affaldshåndteringssystemer samt materialetransportsystemer. Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de typiske løsninger.
 
 
Rengøringssystemer
Med et centralt rengøringssystem fra Dustcontrol sikrer du effektiv rengøring af din virksomhed. Du kan etablere alle de rengøringsudtag, du ønsker, og præcis dér, hvor du ønsker. Det betyder, at du med ét og samme anlæg kan rengøre på råvarelager, i produktionslokaler, på kontorer, i produktionen og på færdigvarelager. Samtidig gøres affaldshåndteringen mere effektiv, da alt affaldet ender i samme pose, spand eller container.
Et centralt rengøringssystem bygges til opgaven og kan dermed udstyres specifikt til dine ønsker og behov. Dustcontrol kan levere rengøringssystemer til alle ATEX-zoner.
 
Rengøring i rene rum (klassificerede rum)
Dustcontrol har et helt unikt program af rengøringssystemer til rene rum, som bl.a. omfatter:

• Antistatisk rengøringsudstyr
• Specielle rengøringsudtag til indbygning i alle vægtyper
• Rustfaste rørsystemer, filtre og pumpehuse
• Sikker affaldshåndtering
• Løsninger til brug i alle ATEX-zoner

Materialetransportsystemer
Dustcontrol har mange års erfaring i håndtering af affaldsprodukter og genbrugsmaterialer. Uanset om du skal opsamle og bortskaffe affald/spild fra din produktion, eller om du ønsker at opsamle restmateriale til genbrug, kan dette gøres enkelt og sikkert med et centralt højvakuum-udsugningssystem.
Har du flere forskellige materialer, som skal genbruges, kan disse opsamles og holdes adskilt med ét og samme udsugningssystem. Udtømningsmulighederne er mange. Materialet kan føres retur til produktionen eller udtømmes i pose, spand, container eller silo.
 
Udsugning fra skærende, håndholdte værktøjer
Et centralt højvakuum-udsugningssystem giver dig mulighed for at tilslutte dine håndholdte, skærende værktøjer på en nem og effektiv måde. I mange tilfælde arbejdes der på store emner, som ikke kan flyttes ind i et special-indrettet sliberum, når der skal slibes.
Som alternativ hertil kan det skærende værktøj monteres med en kåbe, hvortil udsugningen tilsluttes via fleksslange. Hvis dit værktøj ikke er fabriksmonteret med en udsugningskåbe, kan Dustcontrol bygge en kåbe specielt til dit værktøj.
 
Udsugning fra slibende håndholdte værktøjer
Et centralt højvakuum-udsugningssystem giver dig mulighed for at tilslutte dine håndholdte, slibende værktøjer på en nem og effektiv måde. I mange tilfælde slibes der på store emner, som ikke kan flyttes ind i et special-indrettet sliberum. Som alternativ hertil kan det slibende værktøj monteres med en kåbe, hvortil udsugningen tilsluttes via fleksslange. Hvis dit værktøj ikke er fabriksmonteret med en udsugningskåbe, kan Dustcontrol bygge en kåbe specielt til dit værktøj. Vær opmærksom på, at det fine slibestøv kan være potentielt eksplosivt. Det gælder bl.a. slibestøv fra glasfiber, kompositter og træ. I disse tilfælde udrustes udsugningssystemet i.h.t. ATEX-direktivet.