You are here

Salgs- og leveringsbetingelser (DP-01-08)

 

KLIK HER for printventlig version (pdf åbner i nyt vindue, 80 k)

 

Pr. 1.8. 2008
 
Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, herunder komponentsalg og projektsalg.
 

Aftale

En aftale er først indgået, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Dansk Procesventilation ApS.
 

Priser

Alle priser er anført ekskl. moms og levering.

Gældende priser findes her på hjemmesiden under menupunktet Prislister. Dansk Procesventilation ApS forbeholder sig retten til at ændre priserne på hjemmesiden uden varsel.
 

Levering

Alle leverancer sker ab fabrik. Dansk Procesventilation ApS arrangerer transport, og fragtudlægget debiteres køber.
 

Betaling

• Komponentsalg:

Ved køb af komponenter for under DKK 50.000,- er betalingsfristen 20 dage netto fra fakturadato.

Ved køb af komponenter for over DKK 50.000,- forfalder betalingen i to lige store rater: Halvdelen ved ordremodtagelsen og den anden halvdel ved levering ab fabrik. På begge fakturaer er betalingsfristen 20 dage netto.

• Projektsalg:

Ved køb af projekter følges betalingsanvisningerne i NLM-94.

Ved montering efter regning:
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet senest 30 dage efter aftalens indgåelse.
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet senest 30 dage efter, at materiellet er meldt leveringsklart fra fabrik.
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet senest 30 dage efter, at materiellet er ankommet til monteringsstedet.
Betaling for monteringsarbejdet erlægges efter månedlig faktura med 30 dages betalingsfrist fra fakturadato.

Ved montering til fast pris inkluderet i kontraktsummen:
30% af kontraktsummen senest 30 dage efter aftalens indgåelse.
30% af kontraktsummen senest 30 dage efter, at materiellet er meldt leveringsklart fra fabrik.
30% af kontraktsummen senest 30 dage efter, at materiellet er ankommet til monteringsstedet.
Resten af kontraktsummen senest 30 dage efter overdragelsen.

• Ekspeditionsgebyr:

Ved køb af komponenter for under DKK 1.000,- pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 150,-.

• Garantistillelse:

Dansk Procesventilation ApS forbeholder sig retten til, uanset købssum, at stille krav om sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti. Udgiften til bankgarantien afholdes af Dansk Procesventilation ApS.

• Rykkergebyr:

Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er køber pligtig til at betale morarenter af det forfaldne beløb med 1% pr. påbegyndt måned, dog minimum DKK 150,-.
 

Returnering

Returvarer modtages kun mod forudgående aftale. Alle returvarer fremsendes franko i originalemballage og uden tegn på brug. Varer, der returneres efter aftale, krediteres mod et gebyr på 20% af fakturabeløbet.
 

Leveringstider

Alle oplyste leveringstider er forventelige leveringstider. På ordrebekræftelsen fremgår de endelige leveringstider. Der tages forbehold for leveringsforsinkelser, der måtte opstå som følge af hændelser, der sker uden for Dansk Procesventilation ApS' indflydelse. Dansk Procesventilation ApS forpligter sig til hurtigst muligt at underrette alle involverede parter om sådanne forsinkelser.
 

Ejendomsforbehold

Alle komponenter og alt materiel, som indgår i et projekt, forbliver Dansk Procesventilation ApS' ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.
 

Tegninger og andre tekniske dokumenter

Alle tegninger, tekniske beskrivelser og kommercielle oplysninger, som fremsendes i forbindelse med tilbudsgivning, levering, montering og dokumentation, må ikke udleveres til tredjepart uden Dansk Procesventilation ApS' skriftlige samtykke.
 

Fejl og mangler

Dansk Procesventilation ApS er forpligtet og berettiget til at afhjælpe fejl og mangler på leverede produkter og løsninger, som opstår inden for 12 måneder efter produktets levering eller løsningens overdragelse. Dansk Procesventilation ApS' ansvar begrænser sig til arbejdsløn og materialer.

Dansk procesventilation ApS kan ikke gøres ansvarlig driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab hos køber eller tredjepart.
 

Tvister

Enhver uoverensstemmelse mellem kunden og Dansk Procesventilation ApS afgøres ved Københavns Byret som valgt værneting.