Skip to main content

AeroGuard Monitor
Tag kontrol over din luftkvalitet

Tag kontrol over din luftkvalitet for at forbedre produktiviteten, sikre sundhed og trivsel og vækste din virksomhed. AeroGuard er en multisensor luftkvalitetsmåler, der er i stand til at kontrollere de vigtigste aspekter af den luft, du indånder, såsom fint støv, kuldioxid og flygtige organiske forbindelser. Den måler også indekset for indendørs luftkvalitet, temperatur, relativ luftfugtighed og lydniveau.

Luften, vi indånder, har indflydelse på vores velvære. Med AeroGuard Air Monitor tager du kontrol over din luftfiltrering, får øjeblikkelig gennemsigtighed og forsikring. Luftmonitoren inkluderer en gratis mobilapp (tilgængelig for iOS- og Android-enheder) og en omfattende webportal, der tilbyder dybdegående indsigt i dit indendørs miljø som aldrig før.

Oplev AeroGuards intuitive tilgang til overvågning af luftkvaliteten. På et enkelt blik kan du afkode den luft, du indånder, og du får informationen, du skal bruge for at træffe informerede beslutninger. AeroGuard er udstyret med en forskelligartet række sensorer og holder omhyggeligt øje med dit miljø ved at overvåge en række forurenende stoffer og klimafaktorer, der påvirker din komfort og velvære.
Med AeroGuard ved din side indånder du ikke kun luft – du indånder sikkerhed og udånder tvivl. Velkommen til en verden, hvor gennemsigtighed møder teknologi, hvor styrkelse møder innovation.

Downloads

Funktioner:

 • Visning af data i realtid
 • Visualisering af historiske data
 • Prognoser
 • Fabriksplan med (tilpassede) luftmoniteringsalarmer
 • Gratis mobilapp

Fordele:

 • Få brugbar indblik
 • Opnå bæredygtig driftseffektivitet
 • Reducer energiforbruget – omkostningsreduktion
 • Mulighed for planlægning af forebyggende vedligeholdelse
 • Forbedrer sundhed og sikkerhed
 • Adgang for flere brugere

AeroGuard kan benyttes til følgende arbejdsmiljøer:

 • Smedeværksteder (svejserøg, skærerøg og slibestøv)
 • Autoværksteder (udstødningsgas)
 • Brandstationer (udstødningsgas)
 • Kontorer (støv, kuldioxid og flygtige organiske forbindelser)
 • Lagerhaller (støv, kuldioxid og flygtige organiske forbindelser)

Overvågning fra alle steder. Når som helst.

Alle målinger vises i letforståelige diagrammer i den GRATIS AeroGuard Mobilapp. Den indsamler data fra alle sensorer, så du nemt kan overvåge luftkvaliteten fra din mobil eller tablet dagligt, ugentligt eller månedeligt. Informationen omfatter målinger af forurenende stoffer og klimafaktorer.

For mere omfattende indblik i din luftkvalitet giver den online portal mulighed for at vise dine AeroGuards på din egen fabriksgrundplan, gemme ubegrænset målingshistorik og invitere op til 100 kolleger til at deltage i platformen.

Overvågning af flere forurenende stoffer og klimafaktorer:

 • Partikelmateriale (PM) 1, 2,5, 4 og 10
 • Flygtige organiske forbindelser (VOC)
 • Kuldioxid (CO2)
 • Temperatur
 • Luftfugtighed
 • Lyd
 • Atmosfærisk tryk
 • Indendørs luftkvalitetsindeks (IAQ)

LED-ring og kvalitetsniveauer:

Den tydeligt viste 360° LED-ring giver dig mulighed for at fokusere på det forureningsstof, der betyder mest for dig. Med et simpelt valg under opsætningen er du klar til at forblive opdateret konstant og klar til at adressere kernen i din luftkvalitet. Med LED-ringen har du en hurtig og letforståelig visuel repræsentation af luftkvalitetsniveauer.

 • Grøn (God): Når LED-ringen er grøn, indikerer det, at luftkvaliteten er inden for acceptable grænser. Dette betyder normalt, at koncentrationen af forurenende stoffer er lav, og luften er sikker at indånde.
 • Gul (Moderat): En gul LED-ring antyder moderat luftkvalitet. Selvom det måske ikke er skadeligt for de fleste mennesker, kan dem, der er følsomme over for luftforurening, ønske at tage forholdsregler.
 • Rød (Usund): En rød LED-ring angiver, at luftkvaliteten er forringet og når usunde niveauer. Personer, især dem med luftvejssygdomme og ældre, bør undgå længerevarende eksponering.