Skip to main content

AeroGuard Monitor
Redefiner din luftkvalitet

Luften, vi indånder, har indflydelse på vores velvære. Med AeroGuard Air Monitor tager du kontrol over din luftfiltrering, får øjeblikkelig gennemsigtighed og forsikring. Luftmonitoren inkluderer en gratis mobilapp (tilgængelig for iOS- og Android-enheder) og en omfattende webportal, der tilbyder dybdegående indsigt i din indendørs miljø som aldrig før.

Det, der adskiller AeroGuard, er dens intuitive tilgang til overvågning af luftkvaliteten. På et enkelt blik kan du afkode den luft, du indånder, og du får informationen, du har brug for for at træffe informerede beslutninger. AeroGuard er udstyret med en forskelligartet række sensorer og holder omhyggeligt øje med dit miljø ved at overvåge en række forurenende stoffer og klimafaktorer, der påvirker din komfort og velvære.

Med AeroGuard ved din side indånder du ikke kun luft – du indånder sikkerhed og udånder tvivl. Velkommen til en verden, hvor gennemsigtighed møder teknologi, hvor styrkelse møder innovation.

Funktioner:

 • Visning af data i realtid
 • Visualisering af historiske data
 • Prognoser
 • Fabriksplan med (tilpassede) luftmoniteringsalarmer
 • Gratis mobilapp

Fordele:

 • Få brugbar indblik
 • Opnå bæredygtig driftseffektivitet
 • Reducer energiforbruget – omkostningsreduktion
 • Mulighed for planlægning af forebyggende vedligeholdelse
 • Forbedrer sundhed og sikkerhed
 • Adgang for flere brugere

Overvågning fra alle steder. Når som helst.

AeroGuard-appen er en softwareapplikation designet til at give øjeblikkelig information om luftkvaliteten. Appen indsamler data fra alle sensorer, så du nemt kan overvåge luftkvaliteten fra din mobil eller tablet. Informationen omfatter målinger af forurenende stoffer og klimafaktorer som partikelmateriale (PM1, PM2.5, PM4, PM10, flygtige organiske forbindelser (VOC), kuldioxid (CO2), temperatur, luftfugtighed, lyd, atmosfærisk tryk og indendørs luftkvalitet (IAQ).

Inden for appen kan du få adgang til de indsamlede data dagligt, ugentligt eller månedligt.

Udover brugen af AeroGuard-appen kan AeroGuard-enhederne også overvåges gennem en dedikeret webportal. Denne webbaserede platform tilbyder den samme omfattende information som appen med ubegrænset adgang til et komplet arkiv af historiske data og sikrer en omfattende registrering af information.

LED-ring og kvalitetsniveauer:

Den tydeligt viste 360° LED-ring giver dig mulighed for at fokusere på det forureningsstof, der betyder mest for dig. Med et simpelt valg under opsætningen er du klar til at forblive opdateret konstant og klar til at adressere kernen i din luftkvalitet. Med LED-ringen har du en hurtig og letforståelig visuel repræsentation af luftkvalitetsniveauer.

 • Grøn (God): Når LED-ringen er grøn, indikerer det, at luftkvaliteten er inden for acceptable grænser. Dette betyder normalt, at koncentrationen af forurenende stoffer er lav, og luften er sikker at indånde.
 • Gul (Moderat): En gul LED-ring antyder moderat luftkvalitet. Selvom det måske ikke er skadeligt for de fleste mennesker, kan dem, der er følsomme over for luftforurening, ønske at tage forholdsregler.
 • Rød (Usund): En rød LED-ring angiver, at luftkvaliteten er forringet og når usunde niveauer. Personer, især dem med luftvejssygdomme og ældre, bør undgå længerevarende eksponering.

Overvågning af mange forurenende stoffer og klimafaktorer:

 • Partikelmateriale (PM) 1
 • Partikelmateriale (PM) 2,5
 • Partikelmateriale (PM) 4
 • Partikelmateriale (PM) 10
 • Flygtige organiske forbindelser (VOC)
 • Kuldioxid (CO2)
 • Temperatur
 • Luftfugtighed
 • Lyd
 • Atmosfærisk tryk
 • Indendørs luftkvalitetsindeks (IAQ)