Skip to main content

En service- og vedligeholdesaftale, giver dig optimal drift, ekstra værdi og fordele!​

Når du får serviceret jeres anlæg løbende og regelmæssigt, kan du reducere risikoen for, at anlægget mister effekt og går i stykker til et absolut minimum. Vi tilpasser og skræddersyr servicepakken individuelt i forhold til komponenter, anslået drifttid, materiale samt slidtage. Dette sikrer, at der kun fortages den nødvendige service, og at prisen på serviceaftalen afspejler det faktiske behov. ​​

Kunderne og vores erfaringer er entydige: ​

 • Der er god økonomi i at forbygge og vedligeholde frem for at reparere og udskifte. ​
 • Driftsikkerhed samt en lang levetid giver din virksomhed en økonomisk gevinst. ​
 • Du sikrer, at myndighedskrav overholdes.
 • Du sikrer, at du ikke mister fabriksgarantien.

Fordele:

 • Drifttid og driftsikkerhed sikres.
 • Anlæggets værdi bevares og levetiden forlænges​.
 • Regelmæssige, lovpligtige sikkerhedsinspektioner.
 • Altid originale kvalitets reservedele og tilbehør fra Dustcontrol/Plymovent.​
 • Hurtig respons på servicesager​.
 • Erfarene og uddannede serviceteknikere.​
 • Service intervaller overholdes og sikres via vores systemer.

Fordele:

 • Fejl opdages og kan udbedres, og vi udarbejder et prisoverslag for udbedring af fejl eller reparationer, som ikke er omfattet af serviceaftalen. ​
 • Prisen for servicebesøg er aftalt på forhånd og dermed kender du budgettet for vedligehold.
 • Driftsomkostninger minimeres​.
 • Mindre spildtid med tekniske udfordringer, så din og dine kollegaers tid bruges mere optimalt   

Service- og vedligeholdelsesaftalen indeholder:

 • Minimum en årlig sikkerhedsmæssig og funktionel gennemgang af anlægget i henhold til gældende lovgivning.

 • Der foretages forebyggende vedligehold og præventiv udskiftning af dele*)  i overensstemmelse med fabrikantens serviceplan.

 • Der udarbejdes servicerapport, hvor anlæggets tilstand og det udførte arbejde beskrives. Endvidere påsættes en servicemærkat anlægget.

*) Såfremt der konstateres fejl på maskinen, der kræver udskiftning af dele/reparation udover serviceaftalen, planlægges det videre forløb. Der ydes rabat på reserve- og sliddele, der købes udenfor aftalen.

Vores servicemontør:

Vores servicemontør Ib Rytter har arbejdet for os i mere end 10 år og er servicemindet, veluddannet og har et professionelt kendskab til vores produkter.

Ibs solide erfaring og kompetence indenfor montering og servicering af Dustcontrol og Plymovent anlæg er ekstrem vigtig for, at vi kan sikre og fastholde at anlæggene kører optimalt og lever op til fabriksspecifikationerne.