Skip to main content

Fjernvarme Fyn

Central rengøringsløsning/støvsuger.

Download

Opgave:

I forbindelse med renoveringen af Dalum Kraftvarmeværk skulle der etableres en central rengøringsløsning til renholdelse af kedelrum, kedelkælder, turbinerum og turbinekælder. Rengøringsløsningen skulle dimensioneres til 2 samtidige brugere med en slangelængde på 15 m. Desuden skulle løsningen potentialudlignes, så brugerne ikke skulle døje med stød fra statisk elektricitet.

Løsning:

Løsningen består af et fælles rørsystem i Ø76 mm forgrenet til kedelrum, kedelkælder, turbinerum og turbinekælder. På rør-systemet er der monteret 23 stk. rengøringsudtag, så alle områder kan rengøres med rengørings-udstyr med en slangelængde på 15 m. Rørsystemet er ført til løsningens forudskiller F-8000 med speciel cyklontop, som sikrer forudskilning af fint støv (i dette tilfælde askestøv). Efter forudskilleren føres luften til løsningens filter S-21000 med pneumatisk filterrens og videre til turbopumpe TPR-47, 22 kW. Under både filter og forudskiller er der monteret en trykudlignet 110 liter stålbeholder på hjul. Mellem forudskiller og filter er der monteret et afspærrings-spjæld som lukker i forbindelse med filterrens. Endvidere er hele rørsystemet potentialudlignet, og forudskiller, filter og turbopumpe er jordet.

Udstyr:

1 stk. Turbopumpe TPR-47, 22 kW.
1 stk. Filter S-21000.
1 stk. Forudskiller F-8000.
1 stk. Automatik-tavle med
Siemens PLC.
1 stk. Stålrørsystem Ø76 mm med 23 stk. klapventiler.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: