Skip to main content

Punktudsugning hos Ellehammer

Udsugning og filtrering af olietåge og slibestøv i produktionen.

Download

Opgave:

Den både historiske og top-moderne virksomhed Ellehammer investerer løbende i opgradering af produktionsudstyr og forbedring af arbejdsmiljø. Med mange år på bagen var tiden kommet til opdatering af procesventilationsanlægget i produktionen. Ellehammer ønskede en komplet ny løsning, hvor kvalitet, driftssikkerhed og de nyeste automatikløsninger til behovsstyring var et krav. Samtidig skulle løsningen leveres iht. gældende lovgivning.

Løsning:

Den færdige løsning består af et fælles rørsystem, som er tætnet med speciel olieresistent silikone, så det kan håndtere store mængder af olietåge. Ved alle drejebænke, fræsere og save er der monteret sugearme i forskellige dimensioner fra Ø100 mm til Ø160 mm. Ved alle båndpudsere, rundslibere og tallerkenslibere er der monteret faste maskintilslutninger via fleksslanger. For at sikre rørsystemet mod store mængder af slibestøv er der monteret CKU cykloner ved alle slibeprocessor. Alle maskiner er udrustet med SmartPower automatik, som automatisk åbner og lukker for suget parallelt med maskindrift. Løsningen er udrustet med Plymovent® ME-32/2 bank olietågefilter. Løsningen er endvidere behovsstyret via frekvensomformer, som sikrer en korrekt udsuget luftmængde i det enkelte sugepunkt.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® MistEliminator ME-32/2 olietågefilter.
6 stk. Plymovent® KUA-160 sugearme.
5 stk. Plymovent® MM-100 sugearme.
1 stk. Moldow ventilator DST56-280-11/D.
1 stk. NBA el-tavle med Omron MX-2 frekvensomformer.
20 stk. SmartPower kraftudtag 16Amp.
6 stk. Maskintilslutninger til slibemaskiner m.v.
1 stk. Danson kontrolanordning..

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: