Skip to main content

EUC Nordvestsjælland

Centralt rengøringssystem til murerafdelingen på EUC Nordvestsjælland.

Download

Opgave:

I forbindelse med flytning af murerskolen til nye lokaler på EUC Nordvestsjælland valgte skolen at investere i et centralt rengøringssystem, som effektivt kunne fjerne støv fra gulvet i murerafdelingen. Skolen ønskede et anlæg, der kunne betjenes af 4 brugere samtidigt. Da rengøringssystemet skulle kunne fjerne store materiale mængder, ønskede skolen udtømning i bigbag.

Løsning:

Dansk Procesventilation har leveret et centralt rengøringssystem bestående af et fast stål-rørsystem afsluttet med kraftige fjederbelastede klapventiler, hvortil rengøringsudstyr kan tilsluttes. Der er i alt monteret 10 stk. klapventiler i 3 selvstændige rørstrenge i murerhallen. Rørsystemet er ført direkte til forudskilleren F20000, hvor alt det grove materiale udskilles. Under forudskilleren er der monteret en pneumatisk udtømningsventil, som åbnes efter hver drift og tømmer det opsamlede materiale ned i en bigbag. S-32000 filtret sikrer, at det eksterne emissions-krav overholdes og beskytter rengøringssystemets TPR-50 turbopumpe. Opsamling under filteret sker i plastsæk. El-tavlen med indbygget PLC med HMI panel styrer alle systemets funktioner, bl.a. pneumatisk filterrensefunktion. Rengøringssystemet er dimensioneret til 4 samtidige brugere med Ø50 mm rengøringsudstyr.

Udstyr:

1 stk. TPR-50 Turbopumpe 30 kW.
1 stk. S-32000 Filter
           m/pneumatisk rens.
1 stk. F-20000 Forudskiller
           m/pneumatisk udtømning.
1 stk. El-tavle med Siemens PLC.
10 stk. Kraftige klapventiler.
4 stk. Gulv-rengøringsudrustning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: