Skip to main content

EUC Vest

Centralt rengøringssystem.

Download

Opgave:

Som led i den løbende forbedring af arbejdsmiljøet på EUC Vest ønskedes en reduktion af støv­emissionen i murerafdelingen.
Et af tiltagene var etablering af et centralt rengøringssystem, som effektivt kunne fjerne støv fra gulvet.

Løsning:

Dansk Procesventilation har ­leveret et centralt rengørings­system bestående af et fast stål-rørsystem afsluttet med kraftige, fjederbelastede klapventiler, hvortil rengøringsudstyr kan tilsluttes. Der er i alt monteret 17 stk. klapventiler jævnt fordelt i de
to murerhaller. Rørsystemet er som det første i Danmark bygget med Dustcontrols nye, slidstærke EPDM gummi-fittings, som minimerer slitagen og dermed servicebehovet. Rørsystemet er ført til forudskiller F11000, hvor alt det grove materiale udskilles og opsamles i en lille container. Filteret S21000 sikrer, at det eks­terne emissionskrav overholdes og beskytter rengøringssystemets turbopumpe TRP43. Opsamling under filteret sker i plastsæk. El-tavlen med indbygget PLC styrer alle systemets funktioner, bl.a. pneumatisk filterrensefunktion. Rengøringssystemet er dimensio­neret for 3 samtidige brugere med Ø50 mm rengøringsudstyr.

Udstyr:

1 stk. TPR-43 turbopumpe 18,5 kW.
1 stk. S21000 filter med pneumatisk rensefunktion.
1 stk. F11000 forudskiller.
1 stk. el-tavle med Siemens PLC.
17 stk. kraftige klapventiler.
4 sæt rengøringsudstyr.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: