Skip to main content

Punktudsugning hos Franck Geoteknik

Udsugning og filtrering af svejserøg, slibestøv og dampe fra rensekar.

Download

Opgave:

Brugen af reparationsværkstedet voksede, og der blev behov for en permanent og tidssvarende punktudsugnings-løsning. Franck Geoteknik valgte derfor at investere i en løsning, som både imødekom brugernes behov for fleksibilitet, og som overholdt de gældende regler fra Arbejdstilsynet. Punktudsugningen skulle kunne håndtere svejserøg, slibestøv og dampe fra rensekaret.

Løsning:

Der er monteret 1 stk. Plymovent® Sugearm FM-2540, Ø160 mm. Sugearmen består af en 2,5 m. udlæggerarm og en 4,0 m. sugearm. Sugearmen er fleksibel og kan nå både til arbejdsbordet og ud midt i rummet foran porten, hvor der jævnligt svejses. Båndpudseren og rundsliberen er hver tilsluttet med 2 stk. flexslanger ø100 mm, og rensekaret med 1 stk. flexslange ø100 mm. Alle udsugninger er via fælles rørsystem ført til centralt Plymovent® MF-31 filter med indbygget gnistfang og Plymovent® FUA-4700 ventilator 2,2 kW. Start/stop af ventilatoren sker manuelt via motorværn, og suget på de enkelte sugepunkter åbnes/lukkes via manuelt spjæld. Overvågning af korrekt udsuget luftmængde sker via lovpligtig kontrolanordning.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® MF-31 filter med gnistfang, F9.
1 stk. Plymovent® FUA-4700 ventilator, 2,2 kW, 400VAC.
1 stk. Plymovent® FM-2540 sugearm, Ø160 mm, 6,5 m.
1 stk. Maskintilslutning af rundsliber (2 flexslanger).
1 stk. Maskintilslutning af rensekar (1 flexslange).
1 stk. Maskintilslutning af båndpudser (2 flexslanger).
1 stk. Motorværn med start/stop.
1 stk. Danson kontrolanordning TK-230-2.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: