Skip to main content

Punktudsugning hos Gefion Agronova

Udsugning fra kemi- og stink­skabe.

Download

Opgave:

Gefion Agronova har indrettet et laboratorium i en skurvogn, der kan flyttes rundt ifm. arbejdsopgaverne. Laboratoriet er opdelt i to rum: Et med 11 kemikalieskabe til kemikalieopbevaring og et med arbejdsbord og stinkskab. Skurvognen skal kunne flyttes uden demontering af procesventilatio­nen. Al udførelse i hen­hold til gældende lovgivning. Arbejds­mil­jø­rådgiver Avidenz har udført risi­ko­vurderingen.

Løsning:

I alle 11 kemikalieskabe er der etableret udsugning i toppen og luftindtag i bunden. De ventileres med ca. 5 x luftskifte/time, og i selve kemikalierummet ventileres med ca. 1 x luftskifte/time. Udsugningen sker kontinuerligt. Procesventilationen er udrustet med lov­pligtig kontrol­anordning. I arbejdsrummet er stinkskabet forsynet med frekvensreguleret udsugning, som regulerer i forhold til frontlågens placering. Således er der en konstant indadgående luftmængde på 0,5 m/s i stink­skabets åbne areal, uanset om front­lågen er 5 % eller 100 % åben. Procesventilationen er udrustet med lovpligtig kontrol­anordning.

Udstyr:

1 stk. Boni Ex-ventilator.
1 stk. Boni Ex-ventilator med indbygget frekvensomformer.
2 stk. potentialudlignede rør­systemer.
2 stk. Danson kontrol.
1 stk. specielbygget rustfast ramme på tag.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: