Skip to main content

Punktudsugning hos Heléns

Udsugning og filtrering af olietåge fra 4 stk. store CNC-afkortersave.

Download

Opgave:

For at forbedre luftkvaliteten og dermed arbejdsmiljøet var der etableret en ny og effektiv udsugning fra fire CNC-afkortersave. Blandt kravene til løsningen var, at den ikke måtte være til gene for brugernes ar­bejds­rutiner, den skulle være drifts­sikker, billig i drift og selvfølgelig give en markant forbedring af luftkvaliteten i maskinhallen. Derudover skulle løsningen kunne overholde kommu­nens krav til afkast og emission.

Løsning:

På alle fire CNC afkortersave er der monteret udsugnings­til­slut­ninger i umiddelbar nærhed af selve savklingen. Udsugningens primære funktion er at danne undertryk i det maskinkammer, hvor der saves, så olietåge og -røg ikke undslipper maskinkammeret og spredes til maskinhallen og dermed til medarbejderne. De fire Ø160 udsugningstilslutninger er via fælles rørsystem ført til et Plymovent®  olietågefilter ME-32 med 5 filtreringstrin. Sidste filtreringstrin er et absolutfilter HEPA-12 med en udskilningsgrad på >99,97% DOP ved partikel­størrelser >0,3 µm. Filteret er tilsluttet en skrædder­syet JHM ventilator, som er placeret på taget. Ventilatoren er forsynet med Danfoss frekvens­omformer, der via en HUBA tryk­transmitter måler på og holder undertrykket konstant. Løsningen er dermed behovsstyret efter antallet af maskiner i brug og sikrer samtidig, at der kompenseres for varierende tryktab over filteret. Derved sikres det, at der altid er et konstant og korrekt sug i den enkelte udsugningstilslutning.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® ME-32 olie­tågefilter >99,97% DOP.
1 stk. skræddersyet JHM ventilator, 4,0 kW.
1 stk. Danfoss frekvensomfor­mer 4,0 kW.
1 stk. Danson TK-230-2 kontrol­anordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: