Punktudsugning hos Heléns

Udsugning og filtrering af olietåge fra 4 stk. store CNC-afkortersave.

Download

Opgave:

For at forbedre luftkvaliteten og dermed arbejdsmiljøet var der etableret en ny og effektiv udsugning fra fire CNC-afkortersave. Blandt kravene til løsningen var, at den ikke måtte være til gene for brugernes ar­bejds­rutiner, den skulle være drifts­sikker, billig i drift og selvfølgelig give en markant forbedring af luftkvaliteten i maskinhallen. Derudover skulle løsningen kunne overholde kommu­nens krav til afkast og emission.

Løsning:

På alle fire CNC afkortersave er der monteret udsugnings­til­slut­ninger i umiddelbar nærhed af selve savklingen. Udsugningens primære funktion er at danne undertryk i det maskinkammer, hvor der saves, så olietåge og -røg ikke undslipper maskinkammeret og spredes til maskinhallen og dermed til medarbejderne. De fire Ø160 udsugningstilslutninger er via fælles rørsystem ført til et Plymovent®  olietågefilter ME-32 med 5 filtreringstrin. Sidste filtreringstrin er et absolutfilter HEPA-12 med en udskilningsgrad på >99,97% DOP ved partikel­størrelser >0,3 µm. Filteret er tilsluttet en skrædder­syet JHM ventilator, som er placeret på taget. Ventilatoren er forsynet med Danfoss frekvens­omformer, der via en HUBA tryk­transmitter måler på og holder undertrykket konstant. Løsningen er dermed behovsstyret efter antallet af maskiner i brug og sikrer samtidig, at der kompenseres for varierende tryktab over filteret. Derved sikres det, at der altid er et konstant og korrekt sug i den enkelte udsugningstilslutning.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® ME-32 olie­tågefilter >99,97% DOP.
1 stk. skræddersyet JHM ventilator, 4,0 kW.
1 stk. Danfoss frekvensomfor­mer 4,0 kW.
1 stk. Danson TK-230-2 kontrol­anordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter:

Dansk Procesventilation ApS
Vangeleddet 65
2670 Greve

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.30

Telefon: 61 279 379
Mail: info@dansk-procesventilation.dk
CVR nr.: 31588685

   

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.