Skip to main content

Punktudsugning hos Heléns

Udsugning af svejserøg.

Download

Opgave:

For at sikre kvalitet og effektiv produktion ved afkortning af rør på kundetilpassede mål er Heléns begyndt at punktfæste rørenderne i rørbundene. I den forbindelse ønskede firmaet at etablere udsugning via sugearm. Udsugningen skulle kunne startes og stoppes manuelt via sugearmen. Endvidere skulle udsugning-en overholde gældende lovgivning.

Løsning:

Der er monteret en Plymovent® KUA-4 sugearm med ventilator placeret direkte på vægfæstet. Sugearmen er udrustet med manuel tænd/sluk-kontakt på sugearmstragten, som er ført til el-tavle med kontaktor til start/stop af ventilator. Sugearmen er udrustet med kontrolanordning, som overvåger, at der udsuges den korrekte luftmængde. Afkast i Ø160 mm er ført 1 m over tag og afsluttet i jethætte Ø200 mm

Udstyr:

1 stk. Plymovent® KUA-4 sugearm, 4,0 m.
1 stk. Plymovent® FUA-2100 ventilator, 0,75 kW.
1 stk. Plymovent® SA-24/75 el-tavle m kontaktor.
1 stk. Lindab rørsystem.
1 stk. Danson TK-230-2 kontrolanordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: