Skip to main content

Punktudsugning hos Husqvarna

Udsugning og filtrering af røg fra flammelodning og slibestøv.

Download

Opgave:

Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg. Husqvarna ønskede et nyt ventilationsanlæg til udsugning og filtrering af røg fra flammelodning og slibestøv fra båndpudser. Løsningen skulle overholde alle myndighedskrav og være i en god kvalitet, så løsningen kunne holde i mange år. Endvidere skulle løsningen være forberedt til udvidelse med en ekstra sugearm.

Løsning:

Løsningen består af 1 stk. Plymovent® KUA-3-sugearm, 3,0 m og 2 stk. tilslutningsflanger tilsluttet lille båndpudser. Sugearmen og båndpudseren er via fælles rørsystem tilsluttet 1 stk. Plymovent® MF-31-filter med indbygget gnistfang og fælles ventilator monteret udendørs. Udsugningen startes og stoppes manuelt via kontakthus monteret på suge-armens tragt og automatisk via skillerelæ monteret på båndpudseren. Løsningen er udrustet med en automatik-tavle med justerbar efterløbstid og lovpligtig kontrol-anordning TK230-2, som overvåger, at der udsuges den korrekte luftmængde.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® KUA-3-sugearm, 3,0 m, 160 mm.
2 stk. tilslutningsstudse Ø80 mm.
1 stk. Plymovent® MF-31-filter med gnistfang.
1 stk. Plymovent® FUA-4700-ventilator 2,2 kW.
1 stk. Plymovent® ES-90-005-automatik-tavle.
1 stk. TK230-2 kontrolanordning

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: