Punktudsugning hos JG Montage

Udsugning og filtrering af svejse­røg, skærerøg og slibestøv.

Download

Opgave:

I forbindelse med ejerskifte hos JG Montage lykkedes det at ud­nytte de eksisterende værk­steds­faciliteter bedre. Det har ­resulteret i langt flere produktions-, repara­tions- og service­opgaver. Den eksisterende procesventilation kunne ikke følge med behovet, så et nyt og tids­svarende skulle til. Med hjælp fra en autoriseret miljørådgiver blev kravene klarlagt, og foruden overholdelse af gældende lovgiv­ning skulle den nye procesventilation også være forberedt til den dobbelte kapa­c­i­tet i forhold til det nuværende behov.

Løsning:

Procesventilationen består af 3 stk. Plymovent® KUA-3-sugearme 3,0 m, 1 stk. Plymovent® FlexMax-sugearm 7,8 m, samt tilslutning af 1 stk. båndpudser og 1 stk. manuelt skærebord, hvorpå der plasmaskæres. Alle sugearme og udsugningstilslutninger er forsynet med SmartPower kraftudtag med tilhørende motorspjæld. Alle suge­steder er via fælles rørsystem ført til fælles Plymovent® MultiDustBank svejserøgsfilter med automatisk differens­trykstyret renseautomatik samt Moldow ventilator og el-tavle med frekvens­omformer. Den samlede løsning fremstår som en state-of-the-art løsning, hvor maksimal automatik sikrer korrekt udsug­ning og optimal energi­besparelse.
JG Montage har selv stået for montagen af procesventilationen.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® MultiDustBank B-4 filter.
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik.
3 stk. Plymovent® KUA-3-sugearme, 3,0 m.
1 stk. Plymovent® FlexMax-sugearm, 7,8 m.
5 stk. SmartPower-kraftudtag 16 Amp.
1 stk. Moldow ventilator, 11 kW.
1 stk. el-tavle med frekvensomformer.
1 stk. Danson kontrolanordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter:

Dansk Procesventilation ApS
Vangeleddet 65
2670 Greve

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.30

Telefon: 61 279 379
Mail: info@dansk-procesventilation.dk
CVR nr.: 31588685

   

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.