Skip to main content

Punktudsugning hos JG Montage

Udsugning og filtrering af svejse­røg, skærerøg og slibestøv.

Download

Opgave:

I forbindelse med ejerskifte hos JG Montage lykkedes det at ud­nytte de eksisterende værk­steds­faciliteter bedre. Det har ­resulteret i langt flere produktions-, repara­tions- og service­opgaver. Den eksisterende procesventilation kunne ikke følge med behovet, så et nyt og tids­svarende skulle til. Med hjælp fra en autoriseret miljørådgiver blev kravene klarlagt, og foruden overholdelse af gældende lovgiv­ning skulle den nye procesventilation også være forberedt til den dobbelte kapa­c­i­tet i forhold til det nuværende behov.

Løsning:

Procesventilationen består af 3 stk. Plymovent® KUA-3-sugearme 3,0 m, 1 stk. Plymovent® FlexMax-sugearm 7,8 m, samt tilslutning af 1 stk. båndpudser og 1 stk. manuelt skærebord, hvorpå der plasmaskæres. Alle sugearme og udsugningstilslutninger er forsynet med SmartPower kraftudtag med tilhørende motorspjæld. Alle suge­steder er via fælles rørsystem ført til fælles Plymovent® MultiDustBank svejserøgsfilter med automatisk differens­trykstyret renseautomatik samt Moldow ventilator og el-tavle med frekvens­omformer. Den samlede løsning fremstår som en state-of-the-art løsning, hvor maksimal automatik sikrer korrekt udsug­ning og optimal energi­besparelse.
JG Montage har selv stået for montagen af procesventilationen.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® MultiDustBank B-4 filter.
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik.
3 stk. Plymovent® KUA-3-sugearme, 3,0 m.
1 stk. Plymovent® FlexMax-sugearm, 7,8 m.
5 stk. SmartPower-kraftudtag 16 Amp.
1 stk. Moldow ventilator, 11 kW.
1 stk. el-tavle med frekvensomformer.
1 stk. Danson kontrolanordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: