Skip to main content

Centralt rengøringssystem på Københavns Tekniske Skole i Glostrup.

Centralt rengøringssystem for murerafdelingen.

Download

Opgave:

Forbedring af arbejdsmiljøet for både ansatte og elever var udgangspunktet, da Københavns Tekniske Skole valgte at investere i et centralt rengøringssystem, som effektivt kunne fjerne støv fra gulvet. Skolen ønskede et stort anlæg, der kunne betjenes af 8 brugere samtidigt, og som kunne rengøre effektivt selv med 10 m lange slanger. Da rengøringssystemet skulle kunne fjerne store materiale mængder, ønskede skolen ligeledes udtømning i en container.

Løsning:

Dansk Procesventilation har leveret et centralt rengøringssystem bestående af et fast stålrørsystem afsluttet med kraftige fjederbelastede klapventiler, hvortil rengøringsudstyr kan tilsluttes. Der er i alt monteret 17 stk. klapventiler jævnt fordelt i de 2 murer-haller. Rørsystemet består af 5 hovedrør i Ø76 mm, som alle er ført direkte til forudskilleren F21000, hvor alt det grove materiale udskilles og opsamles i en tip-container. Filteret S34000 sikrer, at det eksterne emissionskrav overholdes og beskytter rengøringssystemets to turbo-pumper TRP50. Opsamling under filteret sker i plastsæk. El-tavlen med indbygget PLC, styrer alle systemets funktioner, bl.a. pneumatisk filterrensefunktion. Rengøringssystemet er dimensioneret for 8 samtidige brugere med Ø50 mm rengøringsudstyr.

Udstyr:

2 stk. TPR-50 Turbopumper 30 kW.
1 stk. S34000 Filter m/ pneum. rens.
1 stk. F21000 Forudskiller.
1 stk. El-tavle med Siemens PLC.
17 stk. Kraftige klapventiler.
8 stk. Gulvrengøringsudrustning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: