Skip to main content

Centralt rengøringssystem på Københavns Tekniske Skole i Herlev.

Centralt rengøringssystem til murerafdelingen.

Download

Opgave:

I forbindelse med etablering af ny murerafdeling på Københavns Tekniske Skole i Herlev valgte skolen at investere i et centralt rengøringssystem, som effektivt kunne fjerne støv fra gulvet i murerafdelingen. Skolen ønskede et anlæg, der kunne betjenes af 2 brugere samtidigt. Da rengøringssystemet skulle kunne fjerne store materiale mængder, ønskede skolen udtømning i bigbag.

Løsning:

Dansk Procesventilation har leveret et centralt rengøringssystem fra Dustcontrol bestående af et fast stål-rørsystem afsluttet med kraftige fjederbelastede klapventiler hvortil rengøringsudstyr kan tilsluttes. Der er i alt monteret 12 stk. klapventiler jævnt fordelt i de 2 murer-haller. Rørsystemet er ført direkte til forudskilleren F20000, hvor alt det grove materiale udskilles. Under forudskilleren er der monteret en pneumatisk udtømningsventil, som åbnes efter hver drift og tømmer det opsamlede materiale ned i en bigbag. Filteret S-34000 sikrer, at det eksterne emissions-krav overholdes og beskytter rengøringssystemets turbopumpe TRP-47. Opsamling under filteret sker i plastsæk. El-tavlen med ind-bygget PLC, styrer alle systemets funktioner, bl.a. pneumatisk filterrensefunktion. Rengøringssystemet er dimensioneret til 2 samtidige brugere med Ø50 mm rengøringsudstyr.

Udstyr:

1 stk. TPR-47 Turbopumpe 22 kW.
1 stk. S-21000 Filter m/pneum. rens.
1 stk. F-20000 Forudskiller.
1 stk. El-tavle med Siemens PLC.
12 stk. Kraftige klapventiler.
2 stk. Gulvrengøringsudrustning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: