Skip to main content

Centralt rengøringssystem på Københavns Tekniske Skole
i København NV

Centralt rengøringssystem til murerafdelingen på Københavns Tekniske Skole, København NV

Download

Opgave:

Skolen har løbende fokus på forbedring af arbejdsmiljøet for både ansatte og elever. Som led i den forbedring på skolens murerafdeling har skolen valgt at investere i et centralt rengøringssystem, som effektivt kan fjerne støv fra gulvet. Skolen ønskede et stort anlæg, der kunne betjenes af 8 brugere samtidigt, og som var effektivt selv med 10 m lange slanger udtømning i en container pga. de store materialemængder.

Løsning:

Dansk Procesventilation har leveret et centralt rengøringssystem bestående af et fast stål-rørsystem afsluttet med kraftige fjederbelastede klapventiler, hvortil rengøringsudstyr kan tilsluttes. Der er i alt monteret 15 stk. klapventiler jævnt fordelt i de 2 murer-haller. Rørsystemet består af 5 hovedrør i Ø76 mm, som alle er ført direkte til forudskilleren F21000, hvor alt det grove materiale udskilles og opsamles i en tip-container. Filteret S34000 sikrer, at det eksterne emissionskrav overholdes og beskytter rengøringssystemets to turbopumper TPR50. Opsamling under filteret sker i plastsæk. Eltavlen med indbygget PLC styrer alle systemets funktioner, bl.a. pneumatisk filterrensefunktion. Rengøringssystemet er dimensioneret for 8 samtidige brugere med Ø50 mm rengøringsudstyr.

Udstyr:

2 stk. TPR-50 Turbopumper 30 kW
1 stk. S34000 Filter
1 stk. F21000 Forudskiller
1 stk. El-tavle med Siemens PLC
15 stk. Kraftige klapventiler
8 stk. Gulvrengøringsudrustning

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: