Skip to main content

Punktudsugning hos Linco Food Systems

Udsugning og filtrering af slibestøv, svejserøg og aerosoler.

Download

Opgave:

Linco Food System indretter ny montageafdeling, hvor der skal etableres punktudsugning til fjernelse af sundhedsskadelige forureninger i forbindelse med tilretninger og montage, som bl.a. består af svejserøg, slibestøv, olietåge og aerosoler fra affedtnings- og smøremidler. Linco Food Systems ønsker en super fleksibel løsning, der kan håndtere de mange forskellige opgaver. Punktudsugningen skal udrustes med et filter, som kan tilbageholde alle de forskellige forureninger, så det let kan dokumenteres overfor kommunen, at reglerne er overholdt. Løsningen skal udrustes med den nyeste energibesparende teknologi, så driftsudgiften bliver lavest mulig.

Løsning:

Punktudsugningen består af 2 KUA sugearme, 1 FlexMax sugearm fra Plymovent® samt 1 Lindab CKU cyklon, hvortil båndpudseren er tilsluttet. Alle sugearme og cyklonen er udrustet med SmartPower kraftudtag med tilhørende motorspjæld, som sikrer, at anlægget kun er i drift, når det bruges, og at der kun suges i de udtag, der anvendes. Via fælles rørsystem er alle sugearme og cyklonen tilsluttet et MistEliminator filter og en FUA ventilator fra Plymovent®. Filterets sidste filtertrin har filterklasse HEPA H-13. Punktudsugningen er behovsstyret via frekvensomformer indbygget i en el-tavle. Den samlede løsning fremstår som en State-of-the-art løsning, hvor maksimal automatik sikrer optimal energibesparelse.

Udstyr:

• 1 stk. Plymovent® ME-32-filter.
• 1 stk. Plymovent® FUA-4700 ventilator, 2,2 kW, 400VAC.
• 1 stk. NBA frekvensomformer el-tavle, Omron MX-2, 2,2 kW.
• 2 stk. Plymovent® KUA-4  sugearm, Ø160 mm, 4,0 m.
• 1 stk. Plymovent® FM-2540 sugearm, Ø160 mm, 6,5 m.
• 1 stk. Maskintilslutning af båndpudser (2 flexslanger).
• 4 stk. NMT SmartPower kraftudtag.
• 1 stk. Danson kontrolanordning TK-230-2.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: