Skip to main content

Punktudsugning hos Linco

Udsugning af svejserøg.

Download

Opgave:

Genetablering af svejserøgsudsugning i Tirstrup afdelingen. I forbindelse med produktionssammenlægninger i 2008 blev den eksisterende svejse-røgsudsugning i Tirstrupafdelingen flyttet til afdelingen i Gjesing. Men allerede i 2012 blev der igen behov for svejsning i Tirstrup. Derfor ønskede Linco Food Systems at genetablere en svejsrøgsudsugning magen til den, der blev flyttet i 2008 – dog med lidt flere arbejdspladser.

Løsning:

Løsningen består af 14 stk. Plymovent® KUA-4-sugearme, 4,0 m, 2 stk. Plymovent® FlexMax-2540-sugearme, 6,8 m, samt tilslutning af en båndpudser med et eksisterende separat filter. Alle sugearme og båndpudseren er via fælles rørsystem tilsluttet fælles ventilator. Ventilatoren behovstyres via el-tavle med indbygget frekvensomformer. Alle sugearme og båndpudseren er udrustet med et SmartPower kraftudtag med tilhørende motorspjæld. Svejseværkerne er tilsluttet SmartPower kraftudtagene, som induktivt måler på kraftudtagets strømforbrug. Således aktiveres automatikken, og motorspjældet åbner for udsugningen, hver gang der svejses. Når svejsningen slutter, lukker motorspjældet igen automatisk med justerbar efterløbstid. Alle SmartPower kraftudtagene er parallelt tilkoblet frekvensomformeren, så ventilatoren automatisk starter, når automatikken i det første SmartPower kraftudtag aktiveres og stopper igen automatisk, når det sidste SmartPower kraftudtag deaktiveres.

Udstyr:

14 stk. Plymovent® KUA-4 sugearme.
2 stk. Plymovent® FM-2540 sugearme.
17 stk. DPV automatiske motorspjæld, type SmartPower-kraftudtag 16 A med 230 V udtag og 24 V-transformator samt Danson spjældmotor HMO-24.
1 stk. Moldow ventilator 15 kW, type: DAT630-30/D-64212
1 stk. NB Automatik el-tavle Omron frekvensomformer E7 15 kW
1 stk. Danson kontrolanordning TK230-2 + Climair 930.86

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: