Skip to main content

Punktudsugning hos medicinalvirksomhed

Udsugning og filtrering af svej­se­røg, slibestøv, olietåge og dampe i forbindelse med service- og reparationsopgaver.

Download

Opgave:

Nyindretning af eksisterende service- og reparationsværksted til håndtering af mange forskellige opgaver. Bl.a. ønskede man et område, hvor maskiner kunne afdampe over en længere periode uden risiko for spredning til resten af værkstedet. Endvidere skulle udsugningningen udrustes med mest mulig automatik for at sikre korrekt brug af af de mange forskellige medarbejdere. Udsugningsløsningen skulle overholde alle myndighedskrav og CE-mærkes.

Løsning:

Løsningen består af både Plymovent® suge­arme, maskintilslutninger og en Plymovent® FlexHood udsugningshætte. Alle sugearme og maskintilslutninger er udrustet med SmartPower-kraftudtag, som sørger for automatisk start og stop af udsugningen, uanset om der skal svejses, slibes, bores, fræses, saves eller poleres. Udsugningen fra FlexHood udsugningshætten startes og stoppes manuelt, da den skal håndtere afdampning over mange timer. Alle udsugninger er via fælles rørsystem ført til fælles Plymovent® MultiDustBank svejserøgsfilter med automatisk differenstrykstyret renseauto­matik samt Moldow ventilator og el-tavle med frekvensomformer. Frekvensomformeren behovs­styrer luftmængden, så der altid er den korrekte luftmængde i den enkelte udsugning uanset antal brugere på systemet samtidig med, at der spares på energi­forbruget.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® MultiDustBank B-4 filter
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik
1 stk. Plymovent® FlexHood-udsugningshætte
1 stk. Plymovent® KUA-sugearm, Ø160 mm
4 stk. Plymovent® Miniman-sugearme, Ø100 mm
9 stk. SmartPower-kraftudtag
1 stk. Moldow ventilator, 7,5 kW
1 stk. El-tavle med frekvensomformer
1 stk. Danson kontrolanordninger

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: