Skip to main content

Punktudsugning hos Mosbaek

Udsugning og filtrering af rustfast svejserøg og slibestøv.

Download

Opgave:

Mosbaek ønskede ny procesventi­lation til udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv i den rustfaste produktion, da den eksisterende procesventilation ikke længere var stor nok til det eksisterende og kommende behov. I samarbejde med miljørådgiver Avidenz har Mosbaek udarbejdet en kravspecifikation, hvor leverandøren skulle tage højde for både pris, kvalitet, funktionalitet, drifts­omkostninger, vedligeholdsom­kostninger og eksternt miljø og selvfølgelig overholde gældende lovgivning.

Løsning:

Procesventilationen består af 5 stk. Plymovent®  KUA-4-sugearme. Alle sugearmene er udrustet med SmartPower-kraftudtag med tilhørende motorspjæld. Alle suge­arme er ført til fælles Plymovent®  MultiDust® Bank svejserøgsfilter med automatisk, differenstryk­styret renseauto­ma­tik, som er tilsluttet JHM-ventilator og el-tavle med frekvens­omformer. Den samlede løsning fremstår som en state-of-the-art-løsning, hvor maksimal automatik sikrer optimal energi­besparelse.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® Multi­Dust®Bank B-4 filter.
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik.
5 stk. Plymovent® KUA-4-suge­arme, 4,0 m.
5 stk. SmartPower kraftudtag, 16 Amp.
1 stk. JHM-ventilator, 7,5 kW.
1 stk. el-tavle med frekvens­omformer.
1 stk. Danson kontrolanordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: