Skip to main content

Udsugning af lodderøg hos Nilan

Specielle arme til udsugning af lodderøg.

Download

Opgave:

I forbindelse med ændring og effektivisering af arbejdsrutinerne i produktionen ønskede Nilan at etablere nye sugearme med meget stor arbejdsradius til udsugning af lodderøg. Da dette ikke var muligt at købe som standardvare, kontak­tede Nilan Dansk Procesventilation, som fik til opgave at komme med et løsningsforslag.

Løsning:

Dansk Procesventilation fore­slog en løsning, som kombinerer en Plymovent® 2-leddet kranarm Ø160 mm (UK4516/6016) med en Plymovent® MiniMan sugearm Ø100 mm (MMH-100-21). De to arme er samlet med et specialfremstillet beslag. Den kombinerede sugearm har en arbejdsradius på 8,1 meter. Nilan fandt løsningen interessant, og der blev produceret en test-sugearm, som efterfølgende blev afprøvet i produktionen. Medarbejderne var tilfredse med løsningen, og blev der bestilt yderligere 6 stk. kombinerede suge­arme. Foruden de 7 stk. specielle sugearme har Nilan købt 10 stk. almindelige Plymovent® MiniMan sugearme (MMH-100-15) til vægmontage. Nilan har selv i samarbejde med en lokal ventilationsentreprenør etableret den komplette procesventilation.

Udstyr:

3 stk. specielt kombinerede Plymovent® sugearme UK-6016 + MMH-100-21, 8,1 m.

4 stk. specielt kombinerede Plymovent® sugearme UK-4516 + MMH-100-21, 6,6 m.

10 stk. Plymovent® sugearme MMH-100-15, 1,5 m.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: