Skip to main content

Punktudsugning hos NKT Cables

Central punktudsugningsløsning til EX-materiale hos NKT Cables A/S.

Download

Opgave:

Øget produktivitet stiller øgede krav til produktionsudstyr, og den eksisterende punktudsugning skulle udskiftes til fordel for en ny og bedre, der skal sikre både medarbejdernes arbejdsmiljø og produktionskvaliteten. Et af produkterne, som benyttes i produktionen, er potentielt eksplosivt, så løsningen sikres iht. ATEX-direktivet. Mængden af udsuget materiale er stor, og det udsugede materiale skal forudskilles og opsamles i en bigbag.

Løsning:

Løsningen består af et fælles potentialudlignet rørsystem i Ø76 mm. På rørsystemet er der monteret 2 stk. punktudsugningsudtag med manuelle skydespjæld til finjustering af den udsugede luftmængde. Rørsystemet er ført til løsningens centralenhed DC 11-module EX. Centralenheden består af et forstærket filter med automatisk trykluftrensefunktion og FIKE trykaflastning (eksplosionslem), turbopumpe med justerbar vakuum-ventil indbygget i lyddæmpet kabinet, samt automatik-tavle med programmerbar PLC til styring af alle løsningens funktioner.
Trykaflastningen og afkast er ført ud af bygningen. Anlægget starter og stopper automatisk via signal fra kabelmaskinens styring. Da løsningen er en punktudsugnings-løsning er der monteret en kontrolanordning til overvågning af den udsugede luftmængde.

Udstyr:

1 stk. Dustcontrol DC 11-module P EX, 5,5 kW, med forstærket filter og FIKE- trykaflastning. Mærkning: Ex II 3D
1 stk. Dustcontrol F 8000 cyklon-forudskiller med pneumatisk udtømningsventil Ø160 mm monteret på bredt stativ til ophængning af bigbag.
1 stk. Dustcontrol potentialudlignet stål rørsystem Ø76 mm med 6 stk. kraftige klapventiler med microswitch.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: