Skip to main content

Punktudsugning Hos Nordic Power Converters

Punktudsugning af lodderøg og kemikalier.

Download

Opgave:

Som en del af færdiggørelsen af Nordic Power Converters nye testfaciliteter ønskede virksomheden at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelige stoffer, når de lodder og arbejder med kemikalier. Det var et krav, at punktudsugningen blev lavet i produkter af god og holdbar kvalitet, som er nemme og flexible at arbejde med og overholder lovens krav til udsugning af lodderøg.

Løsning:

Ved alle arbejdsborde er monteret 1 stk. Alsident® System 50 sugearm i Ø50 mm, antistatisk (godkendt til brug i ESD områder). Sugearmene er udrustet med manuelt spjæld til at åbne og lukke for suget. Sugearmene er monteret i et firkantet loftbeslag med indvendig rørtilslutning, så sugearmen kan afsluttes med rørføringen skjult over det nedhængte loft. Det fælles rørsystem Ø160 mm er ført op på taget, hvor det er tilsluttet ventilatoren med indbygget frekvensomformer. Afkastet fra ventilatoren er afsluttet lodret i jethætte.

Udstyr:

8 stk. Alsident® System 50 sugearm i Ø50 mm
1 stk. Danson TK230-2 kontrolanordning
1 stk. BONI ventilator med indbygget frekvensomformer, 0,75 kW
Lindab Spirorørsystem

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: