Skip to main content

Punktudsugning hos National Oilwell Varco Denmark I/S

Udsugning og filtrering af olietåge med blødgører.

Download

Opgave:

NOV ønskede en ny udsugningsløsning til udsugning og filtrering af olietåge med et stort indhold af blødgører fra ekstruderingsproces i forbindelse med produktion af fleksible rør til transport af olie og gas. Løsningen skulle kunne håndtere blødgører, hvilket vil sige, at alle komponenter, rørsystemer, olietågefiltre, ventilatorer m.v. skulle kunne tåle blødgøreren uden at blive opløst. Løsningen skulle endvidere kunne håndtere kontinuerlig drift i flere uger ad gangen. Derudover skulle der leveres et drypfrit emfang, som skulle kunne tåle en driftstemperatur på over 70oC.

Løsning:

Løsningen består af et drypfrit rustfast emfang over ekstruderprocessen og to emfang i PPs plast over hhv. kølerende og kølekar. Alle 3 emfang er tilsluttet et fælles PPs plast rørsystem, som føres til et isoleret skur på taget. I skuret er der monteret to parallelt koblede filterbatterier. Luften ledes ved hjælp af spjældstyring skiftevis gennem det ene og det andet filterbatteri med et interval på 8 timer, så filterbatterierne får den nødvendige drænpause. Fra filterbatterierne ledes luften til en central ventilator, som ligeledes er produceret i PPs plast. Af hensyn til driftssikkerhed og internt arbejdsmiljø er løsningen etableret uden varmegenindvinding. Der er således monteret et separat aggregat til erstatningsluft, der erstatter den luftmængde, som udsuges via olietåge udsugningen. I produktionslokalet kan alle anlæggets funktioner overvåges, og driftsparametre ændres via display.

Udstyr:

2 stk. Plymovent® ME-32/3 Olietågefilter batterier.
1 stk. Drypfrit rustfast emfang.
2 stk. PPs plast emfang.
1 stk. PPs plast rørsystem.
1 stk. PPs plast ventilator, 11 kW.
2 stk. Halton brandspjæld type DFI.
1 stk. NB Ventilation erstatningsluft aggregat.
1 stk. DS Automatic el-tavle.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: