Skip to main content

HEPA Box

Op til 2.500 m3/t

Mange virksomheder er i dag underlagt strenge krav til filtrering af procesluft for at sikre miljøet mod udledning af giftige og kræftfremkaldende partikler.

DC HEPA Box anvendes som et sikkerhedsfilter mellem hovedfilteret og ventilatoren eller pumpen. Ved fejl eller lækage på hovedfilteret, forhindrer DC HEPA Box støvet fra at nå ventilatoren eller pumpen og videre ud i det fri.

I DC HEPA Box er der monteret et HEPA filter klasse H13. Udskiftningen af filterelementet kan udføres enkelt og kontamineringsfrit.

Anbefales til

Røg og støv fra:

 • Granit/sten
 • Beton/ Cement
 • Grafit
 • Træ
 • Plast
 • Glasfiber/komposit
 • Metal
 • Papir
 • Lægemidler
 • Enzymer
 • Mel