Skip to main content

FlowGuard
Flowmåler

FlowGuard er en flowmåler, der måler og viser om luftstrømmen i din sugearm er tilstrækkelig. FlowGuard er udviklet til at montere på sugearme, men kan også monteres på f.eks. et spirorør, der bruges til punktudsugning. FlowGuard sikrer, at den udsugede luftmængde i sugearmene er som forventet og indikerer, hvis luftmængden falder. Lysdioden lyser grønt, når luftmængden er ok, og rødt hvis luftmængden er mindre end de indstillede værdier. Når lysdioden blinker rødt, er det tid til batteriskift. Når lysdioden er slukket, er der ingen luftstrøm (eller batteriet er fladt).

Egenskaber

  • Nem installation
  • Ingen ledninger
  • Lang batteritid

Anbefales til

  • Sugearm
  • Spirorør ved punktsug (rør efter cyklon ved båndpudser)