Skip to main content

OilShield
Beskytter dit filter mod tilstopning og brandfare

I metalindustrien er det helt normalt at svejse på emner med olierester fra stansningsprocesser eller emner påført en rust-beskyttende oliefilm. Oilshield – Plymovents kalkstensdispenser – er specielt udviklet til disse olieholdige svejseopgaver. Olieholdig røg udgør en seriøs brandrisiko og forkorter desuden filterelementernes levetid, hvilket øger serviceudgifterne til hyppige filterskift. OilShield minimerer risikoen for brand og øger filterelementernes levetid, ved konstant at dispensere kalksten ind i rørsystemet. Når der tilføres kalksten til den olieholdige røg, absorberer kalken olien, og olie-/kalkstenblandingen fremstår som et tørt ikke-brandbart stof, som filteret let kan rense af filterelementerne med trykluft. Funktionaliteten er unik. OilShield har 2 omrørere, der holder kalkstenen i tragten i konstant bevægelse for at hindre kalkstenen i at klumpe sig sammen. Fra tragten fremføres kalkstenen med snegl til det vertikale rørsystem. For enden af det vertikale rørsystem sikrer en ventilator en konstant og ensartet tilførsel af kalksten til den olieholdige røg.

Oilshield er patentanmeldt.

Egenskaber

  • Reducerer risikoen for brand i filter og affaldsspand.
  • Forøger filterelementernes levetid.
  • Pålidelig funktion takket være dobbelt omrører, doseringssnegl, dispenser-ventilator, automatisk start-/stop- og opfyldningsalarm.
  • Nem at installere i nye og eksisterende systemer.
  • Billig i drift.

Anbefales til

  • Svejsning på olierede emner/overflader
  • Slibning på olierede emner/overflader
  • Skæring i olierede emner