Skip to main content

MistEliminator ME-31 Bank modulopbygget olietågefilter

MistEliminator er et modulopbygget olietågefilter til udsugning fra både våd og tør bearbejdning. MistEliminator ME-31 Bank er et mekanisk olietågefilter med 4-trins filtrering bygget med et dobbelt indløbskammer (ME-31/2) eller tredobbelt indløbskammer (ME-31/3). Begge indløbskamre har Ø500 mm indløb i begge sider.

På ME-31/2 (dobbelt indløbskammer) er der monteret 2 filtertårne med selvdrænende oliefobisk-behandlede filterposer med filtreringsgrad F9 iht. EN 779.  Max. anbefalet luftmængde er 5.000 m3/t.

På ME-31/3 (tredobbelt indløbskammer) er der monteret 3 filtertårne med selvdrænende oliefobisk-behandlede filterposer med filtreringsgrad F9 iht. EN 779.  Max. anbefalet luftmængde er 7.500 m3/t.

Indløbskamrene kan sammenbygges, når større luftmængde behøves. Den største anbefalede version er ME-31/8, hvor 4 stk. ME-31/2 er sammenbygget som har en samlet luftmængde på 20.000 m3/t.                

Max. anbefalet driftstid er 2-holdsskift, hvilket med andre ord vil sige minimum 8 timers drænpause pr. døgn.   

Anbefales til

 • Filtrering af emulsioner
 • Filtrering af mineralske olier
 • Filtrering fra våd bearbejdning
 • Filtrering fra tør bearbejdning
 • 1- og 2-holdsskift

Egenskaber

 • Indløbskammer med luftchikane, indløbslabyrint og aluminiums-forfilter (filtertrin 1+2+3).
 • Selvdrænende oliefobisk-behandlede posefiltre (filtertrin 4).
 • Differenstryks-manometre på posefiltre (filtertrin 4).
 • Dræn i bunden og 10 liter olieopsamlingsbeholder.
 • Indløb Ø500 mm i begge sider – giver fleksibel installation.
 • Leveres som stående modeller med vibrationsdæmpere.
 • Kan udbygges med HEPA-filtermoduler.

Rådgivning

Vi tilbyder altid vederlagsfri rådgivning i forbindelse med valg af filterløsning til udsugning og filtrering af oliedampe, olietåge og olierøg.