Skip to main content

Punktudsugning hos Rønvig Dental

Olietågeudsugning fra CNC-maskine

Download

Opgave:

I forbindelse med indkøb af ny CNC maskine har Rønvig Dental investeret i en ny behovstyret punktudsugningsløsning med olietåge-filter og vil sikre sig, at der ikke opstår oliedryp fra det fælles rørsystem, da afkastet fra punktudsugningen skal tilsluttes den eksisterende udsugning med varmegenindvindingen. Samtidig skal der udsuges den korrekte luftmængde, så medarbejderne ikke bliver udsat forolietåger.

Løsning:

Løsningen består af et Plymovent® olietågefilter ME-32 med 5 filtertrin afsluttet med et HEPA-filter H12. Løsningens Plymovent® ventilator FUA-3000, 1,1 kW er monteret direkte på toppen af olietågefilteret. Ventilatoren behovstyres af en Omron MX-2 frekvensomformer indbygget i el-tavle. Frekvensomformeren reguleres af en HUBA tryktransmitter, som måler på og holder undertrykket konstant på filterets sugeside. Dermed kompenser frekvensomformeren for det varierende differenstryk over filteret og sikrer, at der altid udsuges en konstant og korrekt luftmængde. Den lovpligtige kontrolanordning overvåger den udsugede luftmængde og giver alarm, hvis luftmængden falder mere end 10 %.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® olietågefilter ME-32 med HEPA-filter.
1 stk. Plymovent®  ventilator FUA-3000, 1,1 kW.
1 stk. NBA-automatiktavle med Omron MX-2 frekvensomformer.
1 stk. Danson kontrolanordning TK230-2.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: