Skip to main content

Punktudsugning hos Roskilde Tekniske Skole

Udsugning og filtrering af olietåge og slibestøv, samt erstatningsluft i HTX værksted.

Download

Opgave:

Etablering af procesventilation i forbindelse med indretning af HTX værksted. Opgaven bestod i etablering af punktudsugning af olietåge fra 14 stk. drejebænke og 4 stk. fræsere samt punktudsugning af slibestøv fra 3 rundslibere, 1 båndpudser og etablering af skære- og slibebord med integreret udsugning. Alle punktsug skulle udrustes med automatiske motorspjæld. Etablering af erstatningsluft, som var ballanceret i forhold til punktudsugningen, og som skulle indblæses via indblæsningsposer monteret direkte i loftet.

Løsning:

Der er monteret Plymovent® Miniman sugearme ved alle drejebænke og fræsere, og der er etableret udsugningstilslutninger på alle slibemaskiner og båndpudser, som via fleksslanger og faste rør er ført til fælles cyklon til udskilning af slibestøv. Der er endvidere monteret et Plymovent® DraftMax skærebord med integreret udsugning, slibestøvsopsamling og gnistfang. Alle punktsug er ført til fælles olietåge filterbatteri, som er egnet til filtrering af både olietåge og mindre mængder af slibestøv i kombination. Alle suge-arme, slibemaskiner og skærebordet er forsynet med SmartPower automatik, som automatisk åbner og lukker for udsugningen parallelt med maskindrift. Det leverede erstatningsluftaggregat indblæser tempereret erstatningsluft via to indblæsningsposer monteret direkte i loftet. Via automatiktavle og frekvensomformere er der skabt balance mellem den udsugede og indblæste luftmængde uanset antallet af punktudsugninger i drift.

Udstyr:

18 stk. Plymovent® MMH-100-21 sugearme.
1 stk Plymovent® DraftMax skærebord
4 stk. Plymovent®  ME-31-olietågefiltre
23 stk. DPV automatiske motorspjæld, SmartPower kraftudtag med 24 V-transformator samt Danson spjældmotor HMO-24
1 stk. Moldow ventilator 11 kW, type: DAT350-22/D – 6363801
1 stk. NB Ventilation indblæsningsaggregat, type: NBIK 10 komb. 9
1 stk. JTN Automatik komplet TREND automatik-pakke.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: