Skip to main content

Punktudsugning hos Roskilde Tekniske Skole

Udsugning af svejserøg og erstatningsluft, i HTX værksted.

Download

Opgave:

Etablering af procesventilation i forbindelse med indretning af HTX værksted med punktudsugning via sugearme i 14 svejsekabiner. Alle sugearme skulle udrustes med automatiske motorspjæld. Der skulle samtidig etableres erstatningsluft balanceret i forhold til punktudsugningen, og som skulle indblæses via indblæsningsposer monteret direkte i loftet. Hvis muligt skulle punktudsugningen tilsluttes en eksisterende punktudsugning i nabo-værkstedet.

Løsning:

Der er monteret en Plymovent® KUA-sugearm i alle 14 stk. svejsekabiner. Hver sugearm er udrustet med et SmartPower kraftudtag med tilhørende motorspjæld. Svejseværkerne er tilsluttet SmartPower kraftudtagene, som induktivt måler på kraftudtagets strømforbrug. Således aktiveres automatikken, og motorspjældet åbner for udsugningen, når der svejses i kabinen. Når svejsningen slutter, lukker motorspjældet igen automatisk med justerbar efterløbstid. Sugearmene er tilsluttet et fælles rørsystem, som er ført op på taget og videre over til naboværkstedet, hvor det er tilsluttet den eksisterende løsning. På taget af det nyindrettede HTX værksted er der monteret et Halton brandspjæld.

Fra den eksisterende løsning i naboværkstedet er der ligeledes ført et rørsystem med erstatningsluft til det nyindrettede HTX værksted. Dette rørsystem er ligeledes udrustet med et Halton brandspjæld på taget. I HTX værkstedet tilføres erstatningsluften via to indblæsningsposer, som er monteret direkte i loftet.

Den eksisterende automatik-tavle (CTS) er udbygget, så de nye automatikfunktioner er integreret i samme automatik-tavle.

Udstyr:

14 stk. Plymovent® KUA-2 sugearme, 2,0 m, Ø160 mm.
14 stk. DPV automatiske motorspjæld type SmartPower-kraftudtag med 24 V-transformator samt Danson spjældmotor HMO-24.
2 stk. Halton brandspjæld type FDI.
1 stk. JTN Automatik udbygning af TREND-automatik-pakke.

 

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: