Skip to main content

Centralstøvsuger hos Skjern Papirfabrik

Centralstøvsuger til Skjern Papirfabriks nye, flisfyrede dampkedel anlæg.

Download

Opgave:

I forbindelse med etableringen af Skjern Papirfabriks nye flisfyrede dampkedelanlæg ønskede Skjern Papirfabrik at investere i et centralt rengøringssystem til renholdelse af alle områder på dampkedelanlægget. Skjern Papirfabrik ønskede at rengøringssystemet skulle udrustes med en forudskiller, som automatisk kunne tømme opsamlet materiale direkte ned i den eksisterende askecontainer.

Løsning:

Løsningen består af et stålrør-system i Ø76 mm, som er forgrenet til alle områder og niveauer på dampkedelanlægget. Løsningen er udrustet med en cyklon-forudskiller som er specielt velegnet til udskilning af fine partikler som fx askestøv. Det materiale, der udskilles i forudskilleren, udtømmes via et pneumatisk vippespjæld, som er tilsluttet rørsystemet under den eksisterende askesluse, der føres til askecontaineren. Cyklon-forudskilleren er tilsluttet løsningens centralenhed DC 11-module, med filter, turbopumpe og automatiktavle. Afkastet fra centralenheden er ført til det fri.

Udstyr:

1 stk. Dustcontrol centralenhed DC 11-module, 11 kW

1 stk. Dustcontrol cyklon-forudskiller F 8000 med pneumatisk udtømnings ventil Ø160 mm

1 stk. Dustcontrol stålrør-system Ø76 mm med 10 stk. rengørings- udtag afsluttet med kraftige klapventiler

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: