Skip to main content

Punktudsugning hos Stefco

Udsugning og filtrering af ­svej­se­­røg og slibestøv på smedeværksted.

Download

Opgave:

I 2005 købte Stefco en central, behovsstyret procesventilation med sugearme, rørsystem, ventilator og frekvensomformer af den tidligere Plymo­Vent distributør i Danmark. I 2008 udvidede Stefco med en rustfast afdeling. I den forbindelse udskif­te­des ventilator, frekvens­omfor­mer og en del af rørsystemet. Ventilatoren og frekvensomformeren projekteredes til på et senere tidspunkt at kunne håndtere et filter, da endnu en udvidelse ville resultere i et filterkrav. I 2009 udvidede Stefco endnu en gang, og procesventilationen udrustes med et svejse­røgs- og slibestøvsfilter.

Løsning:

Den nuværende procesventilation består af 9 stk. Plymovent®  FlexMax sugearme, der er udrustet med automatiske motor­spjæld med SmartPower kraftudtag, hvortil svejseværkerne er tilsluttet. Alle suge­arme er via fælles rørsystem ført til et Plymovent®  MultiDustBank svejserøgsfilter med automatisk, differenstryk­styret renseautomatik. Procesventilationens centrale ventilator er behovsstyret via Danfoss frekvens­omformer, som regule­res af en HUBA-tryktransmitter. Således er der altid et konstant og korrekt sug i den enkelte sugearm.

Udstyr:

9 stk. Plymovent® FlexMax sugearme.
1 stk. Plymovent® MultiDustBank B-8-H filter.
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik.
9 stk. SmartPower kraftudtag.
1 stk. JHM ventilator, 11,0 kW.
1 stk. Danfoss frekvensomfor­mer, 11,0 kW.
3 stk. Danson kontrolanordninger.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: