Skip to main content

Punktudsugning hos Strandmøllen

Udsugning og filtrering af svejse-røg, slibestøv og let olietåge.

Download

Opgave:

Strandmøllen A/S ønskede etablering af punktudsugning som led i færdiggørelsen af nyt værksted. Punktudsugningen skal ved brug kunne sikre, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelige stoffer, når de anvender de forskellige maskiner i værkstedet. Punktudsugningsløsningen skal kunne håndtere både svejserøg, slibestøv og olietåge.

Løsning:

Der er ved arbejds- og svejsebordet monteret 1 stk. KUA-3 sugearm Ø160 mm. Sugearmen har en rækkevidde på 3 m og ved påsætning af forlænger flexslange SLE-30 opnås en rækkevidde på helt op til 6 m. Ved de 2 søjleboremaskiner og afkortersaven er monteret 1 stk. MM-100 sugearm Ø100 mm. Sugearmen er fleksibel og kan let og enkelt flyttes mellem de 3 maskiner. Ved drejebænken monteres ligeledes 1 stk. MM-100 sugearm Ø100 mm. På båndpudseren er tilsluttet 2 stk. flexslanger Ø100 mm. Alle udsugninger er via fælles rørsystem ført til centralt ME-32 filter og FUA-4700 ventilator. Start/stop af ventilatoren sker via automatik. Overvågning af korrekt udsuget luftmængde sker via lovpligtig kontrolanordning.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® ME-32 filter, HEPA-H13

1 stk. Plymovent® FUA-4700 ventilator, 2,2 kW, 400VAC

1 stk. Plymovent® SA-24 automatik-tavle

1 stk. Plymovent® KUA-3 sugearm, Ø160 mm, 3 m

2 stk. Plymovent® MM-100 sugearm, Ø100 mm, 2,1 m

1 stk. Maskintilslutning af båndpudser (2 flexslanger)

7 stk. NMT SmartPower kraftudtag

1 stk. Danson kontrolanordning TK-230-2

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: