Skip to main content

Sydfyns Jernvarefabrik

Udsugning og filtrering fra plasma­skærebord.

Download

Opgave:

Som et led i effektiviseringen i produktionen har Sydfyns Jernvarefa­brik investeret i et nyt og større plasmaskærebord. Kravet til løsningen var bl.a., at udsugnings- og filterløsningen skulle være driftsikker, energieffektiv og have den lavest mulige driftsøkonomi.

Løsning:

Dansk Procesventilation har installeret en udsugnings- og filterløsning, der både er behovs­styret på luftmængde og trykluftrensefunktion. Således stiger/falder den udsugede luftmængde afhængig af, om der er 1 eller 2 udsugningssektioner åbne, og der kompenseres for varierende differenstryk over filteret. Filteret trykluftrenses kun, når differens­trykket når 800 Pa (justerbart), hvilket reducerer forbruget af trykluft. Desuden er filteret dimensioneret for en meget lav filterbelastning på blot 20 m3/t/m2 filterareal. Dette sikrer en optimal levetid for filterelementerne, som igen giver lave driftomkostninger. Løsningen er udrustet med lov­pligtig kontrolanordning.

Udstyr:

Plymovent® MultiDustBank B-12-H.
Plymovent® differenstrykstyret filterrensestyring CONT-C24.
Skræddersyet danskproduceret ventilator.
Skræddersyet el-tavle med Omron frekvensomformer.
Komplet Lindab rørsystem.
Danson kontrolanordning TK230-2

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: