Skip to main content

Spåndsug & materialetransport hos Trelleborg Sealing Solutions Helsingør

Udsugning og filtrering af træstøv og -spåner.

Download

Opgave:

I forbindelse med ATEX gennemgang af virksomheden besluttede Trelleborg at separere spånsuget fra træ-afdelingen (limrum) fra det øvrige spånsug og etablere et særskilt spånsug. Hermed vil den potentielle eksplosionsrisiko blive håndteret, og samtidig vil der kunne spares på udgiften til affaldsbortskaffelse, da træstøv og -spåner vil kunne bortskaffes som almindeligt brandbart affald, i stedet for at blive blandet med afgifts­pålagt affald.

Løsning:

Det eksisterende rørsystem blev separeret fra det øvrige rørsystem og potentialudlignet. Rørsystemet blev tilsluttet en ny centralenhed med selvrensende patronfilter, turbo­pumpe og styretavle i ATEX udførelse.

Udstyr:

1 stk. Dustcontrol DC11 module 12 kW, i ATEX udførelse, mærket: CE Ex II 3D T6.
DC11 module er udrustet med pneumatisk filterrens, trykudlignet 90 liter spand med antistatisk plastsæk, 12 kW-turbo­pumpe med vakuumventil og el-tavle med PLC.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: