Skip to main content

Punktudsugning hos Vattenfall

Udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv i forbindelse med service- og reparationsopgaver.

Download

Opgave:

Vattenfall ønskede en ny og tidssvarende løsning på svejserøgsudsugning til erstatning for en nedslidt højtryksløsning. Den skulle dække alle de områder, hvor der udføres service og reparation med en max slangelængde på 10 m med 6 samtidige brugere. Den nye udsugning skulle kunne leve op til myndighedskravene om udsugning af minimum 1.000 m3/t. Der skulle tilbydes en CE-mærket turn-key-løsning.

Løsning:

Langs galleriet i de relevante områder er der etableret i alt 20 stk. udsugningstilslutninger med manuelle åbne-/lukkespjæld, hvortil udsugningslagerne fra Plymovents® SLE-tragte kan tilsluttes via Plymovent®  lynkoblinger. Alle udsugningstilslutninger er via fælles rørsystem ført til fælles Plymovent®  MultiDustBank svejserøgsfilter med automatisk differenstryk-styret renseautomatik samt Moldow ventilator og el-tavle med frekvensomformer. Frekvensomformeren behovsstyrer luftmængden, så der altid er den korrekte luftmængde i den enkelte udsugningstilslutning, uanset om der er én eller seks brugere på systemet, samtidig med at der kun bruges den nødvendige strøm.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® MultiDustBank B-8 filter.
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik.
10 stk. Plymovent® SLE-tragte med 10 m Ø160 mm udsugningslange.
1 stk. Moldow ventilator, 11 kW.
1 stk. El-tavle med frekvensomformer.
1 stk. Danson kontrolanordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: