Skip to main content

Punktudsugning hos Fjordvejs Maskinfabrik

Punktudsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv.

Download

Opgave:

Fjordvejs Maskinfabrik ønskede ny procesventilation til udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv integreret med supplerende rum-udsugning og erstatningsluft.

Kvalitet, energioptimering samt opfyldelse af gældende lovkrav var de primære parametre i valg af leverandør. Desuden skulle 6 stk. eksisterende UltraFlex-4-sugearme genbruges.

Løsning:

Procesventilationen består af 18 stk. Plymovent® KUA-3 sugearme, 1 stk. Plymovent® DraftMax-Eco-skære- og slibebord, 1 stk. rundsliber, 3 stk. båndpudsere, 1 stk. manuelt plasmaskærebord, samt 6 stk. eksisterende Plymovent® UltraFlex-4 sugearme. Alle sugearme, borde og maskiner er udrustet med SmartPower-kraftudtag med tilhørende motorspjæld. Alle sugearme, borde, maskiner og supplerende rum-udsugning er via fælles rørsystem ført til Plymovent® MultiDustBank svejserøgs- og slibestøvsfilter med automatisk differenstrykstyret renseautomatik. Efter filteret føres luften til løsningens krydsveksler for varmegenindvinding. Erstatningsluften tilføres produktionslokalet via GD-gummidyser.

Udstyr:

1 stk. NB-Krydsveksler 25.000 m3/t.
1 stk. IBA-Automatik-tavle.
1 stk. Plymovent® MultiDustBank filter MDB-24-H.
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik.
18 stk. Plymovent® KUA-3 sugearme, 3,0 m.
30 stk. SmartPower kraftudtag 16 Amp.
1 stk. Skære- og slibebord Plymovent® DraftMax-Eco.
1 stk. Danson kontrolanordninger.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: