Skip to main content

Punktudsugning hos K.S. Smede og Montage

Udsugning og filtrering af svej­se­røg og slibestøv. Rumventilation, som ligeledes fungerer som primær bygningsopvarmning.

Download

Opgave:

Nyindretning af eksisterende service- og reparationsværksted til håndtering af mange forskellige opgaver. Bl.a. ønskede man et område, hvor maskiner kunne afdampe over en længere periode uden risiko for spredning til resten af værkstedet. Endvidere skulle udsugningen udrustes med mest mulig automatik for at sikre korrekt brug af af de mange forskellige medarbejdere. Udsugningsløsningen skulle overholde alle myndighedskrav og CE-mærkes.

Løsning:

Der er leveret en krydsveksler dimensioneret for både nuværende og fremtidigt behov (8.000+4.000 m3/t). Krydsveksleren er leve­ret med recirkulationsspjæld for nat­drift. Procesventilationens afkast er tilført rumventilationens udsug­ning, så der varmegenindvindes herpå. Procesventilationen består bl.a. af 7 stk.Plymovent® FlexMax-3540 sugearme 7,8 m. Alle udsugninger er ført til fælles Plymovent® MultiDustBank svejserøgsfilter med automatisk differens­tryk­styret renseautomatik. Begge anlæg er behovsstyret via 3 stk. frekvensomformere og en samlet PLC-tavle. Dansk Procesventilation har projekteret og dimensioneret løsningen og udarbejdet de nød­vendige tegninger for montagen.

Udstyr:

1 stk. Plymovent® MultiDustBank B-4 filter
1 stk. Plymovent® CONT-C-24 renseautomatik
1 stk. Plymovent® FlexHood-udsugningshætte
1 stk. Plymovent® KUA-sugearm, Ø160 mm
4 stk. Plymovent® Miniman-sugearme, Ø100 mm
9 stk. SmartPower-kraftudtag
1 stk. Moldow ventilator, 7,5 kW
1 stk. El-tavle med frekvensomformer
1 stk. Danson kontrolanordninger

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: