Skip to main content

Punktudsugning hos Linco Food Systems

Udsugning og filtrering af slibestøv, svejserøg og aerosoler.

Download

Opgave:

Punktudsugning til rørskærerafdeling til olierøg ved rørskærermaskiner og arbejdsborde til den efterfølgende afgratning. Linco Food Systems ønskede sugearme til begge opgaver samt tilslutning af en båndpudser. Punktudsugningen blev udrustet med et filter til både olietåge og slibestøv, så det let kan dokumenteres overfor kommunen, at reglerne er overholdt. Løsningen er udrustet med den nyeste energibesparende teknologi for lav driftsudgift.

Løsning:

Punktudsugningen består af 2 KUA sugearme, 1 FlexMax sugearm fra Plymovent® samt 1 Lindab CKU cyklon, hvortil båndpudseren er tilsluttet. Alle sugearme og cyklonen er udrustet med SmartPower kraftudtag med tilhørende motorspjæld, som sikrer, at anlægget kun er i drift, når det bruges, og at der kun suges i de udtag, der anvendes. Via fælles rørsystem er alle sugearme og cyklonen tilsluttet et MistEliminator filter og en FUA ventilator fra Plymovent®. Filterets sidste filtertrin har filterklasse HEPA H-13. Punktudsugningen er behovsstyret via frekvensomformer indbygget i en el-tavle. Den samlede løsning fremstår som en State-of-the-art løsning, hvor maksimal automatik sikrer optimal energibesparelse.

Udstyr:

• 1 stk. Plymovent® ME-32-filter.
• 1 stk. Plymovent® FUA-4700 ventilator, 2,2 kW, 400VAC.
• 1 stk. NBA frekvensomformer el-tavle, Omron MX-2, 2,2 kW.
• 2 stk. Plymovent® KUA-4  sugearm, Ø160 mm, 4,0 m.
• 1 stk. Plymovent® FM-2540 sugearm, Ø160 mm, 6,5 m.
• 1 stk. Maskintilslutning af båndpudser (2 flexslanger).
• 4 stk. NMT SmartPower kraftudtag.
• 1 stk. Danson kontrolanordning TK-230-2.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: