Skip to main content

Materialetransportløsning hos medicinalvirksomhed

Materialetransport og rengøring hos dansk medicinalvirksomhed

Download

Opgave:

I forbindelse med produktion bruges store mængder træspåner (strøelse). I takt med stigende produktion er det eksisterende anlæg blevet utidssvarende, hvorfor et nyt anlæg var tiltrængt. Kundens krav til løsningen var, at der skulle kunne udsuges effektivt med 1 stk. Ø50 mm flexslange på 15 m med tilhørende bulk-mundstykke. Opsamling skulle ske i container, som kunne rumme en uges forbrug, oplyst til ~10 m3. Løsningen skulle sikres mod statisk elektricitet. Det indvendige rørsystem skulle genbruges.

Løsning:

Løsningen består af et fælles rustfast stålrørsystem i Ø76 mm (genbrug indendørs). Rørsystemet frem til forudskiller (container) er bygget med forlængede bøjninger for at sikre løsningen mod tilstop-ninger. Løsningens forudskiller er en integreret special-container på 18 m3, som er forstærket til at modstå et statisk undertryk på 30 kPa, og som kan fyldes med ~12 m3 strøelse. For at sikre filteret mod store mængder meget fint støv er der yderligere monteret en cyklon-forudskiller, som kan udskille selv meget fint støv. Fra cyklon-forudskilleren føres luften til løsningens centralenhed DC 11-module med cyklonfilter med trykluftrens, turbopumpe med justerbar vakuumventil indbygget i lyddæmpet kabinet. Løsningens el-tavle med Siemens PLC, er bygget efter kundens anvisninger. Endvidere er hele løsningen potentialudlignet/jordet.

Udstyr:

1 stk. Dustcontrol DC 11-module Ex, 11 kW.
1 stk. Specialbygget container 18 m3.
1 stk. Dustcontrol F-8000 forudskiller.
1 stk. Siemens PLC Automatik-tavle.
1 stk. Dustcontrol rustfrit stålrørsystem Ø76 mm med forlængede bøjninger.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: