Skip to main content

Punktudsugning hos National Oilwell Varco Denmark I/S

Procesventilation til bortventilering af CO2 i forbindelse med tørisrensning og punktudsugning af slibestøv og svejserøg.

Download

Opgave:

Rengøringsmetoden af ekstruderhoveder skulle ændres fra slibning til tørisrensning, da det giver et mindre slid på ekstruderhovedet. Tørisrensning udvikler store mængder CO2, så der var behov for en ny procesventilation til bortventilering af CO2. Samtidig skulle den nye løsning kombineres med sugearme til udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv. Som ved tidligere opgaver skulle det være en turn-key-løsning, som overholdt deres specielle el-tekniske kravspecifikation, ekstern rådgivers kravspecifikation samt virksomhedens miljøgodkendelse.

Løsning:

Procesventilationen er dimensioneret til at grundventilere tøris-renserummet med 1 x luftskifte og ved tørisrensning med 7,5 x luftskifte. Ved tørisrensning udsuges der både via rumudsugning og via sugearme. De tre sugearme og de to rund-slibere er udrustet med SmartPower-automatik og motorspjæld. Løsningens krydsveksler er udrustet med hovedfilter, sikkerhedsfilter og HEPA-filter i udsugningen, for at sikre overholdelse af National Oilwells Varcos miljøgodkendelse. Den specielle automatik-el-tavle er bygget med Siemens komponenter, og alle funktioner vises, overvåges og reguleres via betjeningspanel i tavlens front.

Udstyr:

3 stk. Plymovent® FM-1540-sugearme, 5,7 m

4 stk. SmartPower kraftudtag 16Amp og Belimo-motorspjæld

1 stk. Danson-kontrolanordning

1 stk. NB-Krydsveksler med HEPA-filter

1 stk. Evotect Automatik el-tavle

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: