Skip to main content

Punktudsugning hos National Oilwell Varco Denmark I/S

Procesventilation til bortventilering af CO2 i forbindelse med tøris-rensning og punktudsugning af slibestøv og svejserøg.

Download

Opgave:

National Oilwell Varco ønskede at ændre rengøringsmetoden af ekstruderhoveder fra slibning til tørisrensning, da tørisrensning giver et mindre slid på ekstruderhovedet. Tørisrensning udvikler store mængder CO2, så der var behov for en ny procesventilation til bortventilering af CO2. Samtidig ønskede National Oilwell Varco at kombinere den nye løsning med sugearme til udsugning og filtrering af svejserøg og slibestøv. Som ved tidligere opgaver ønskede National Oilwell Varco en turn-key-løsning, som overholdt deres specielle el-tekniske kravspecifikation, ekstern rådgivers kravspecifikation, samt virksomhedens miljøgodkendelse.

Løsning:

Procesventilationen er dimensioneret til at grundventilere tøris-renserummet med 1 x luftskifte og ved tørisrensning med 7,5 x luftskifte. Ved tørisrensning udsuges der både via rumudsugning og via sugearme. De tre sugearme og de to rundslibere er udrustet med SmartPower automatik og motorspjæld. Løsningens krydsveksler er udrustet med hovedfilter, sikkerhedsfilter og HEPA-filter i udsugningen for at sikre overholdelse af National Oilwells Varcos miljøgodkendelse. Den specielle automatik el-tavle er bygget med Siemens komponenter, og alle funktioner vises, overvåges og reguleres via betjeningspanel i tavlens front.

Udstyr:

3 stk. Plymovent® FM-1540 sugearme, 5,7 m.
1 stk. NB-Krydsveksler med HEPA-filter.
1 stk. Evotect Automatik el-tavle.
4 stk. SmartPower kraftudtag 16Amp og Belimo motorspjæld.
1 stk. Danson kontrolanordning.

Til dette projekt er der bl.a. benyttet følgende komponenter: